ตาข่าย

ตาข่ายหลอมพลาสติก แสตนเลสเกรด304 และ 316

ตะแกรงทออย่างแน่นหนา แม่นยำ ขนาดรูเปิดที่คงสถานะขนาดตา ทอด้วยลวดเส้นเดียวตลอดทั้งม้วน ไม่มีการต่อลวด ทำให้ตาข่ายมีความคงทน ไม่ทะลุขาดระหว่างใช้งาน ไม่มีไฟฟ้าสถิต ไม่ม้วนงอ ราบแบน ง่ายต่อการใช้งาน

ตาข่ายพร้อมส่ง
ตาข่ายพร้อมส่ง

สินค้าเป็นตาข่ายที่ทอแบบมีขอบ และใช้ลวดแบบมีรอยหยัก ทำให้เส้นลวดคงสภาพและขนาดตาที่ไม่เคลื่อนที่เหมือนในกรณีที่เป็นขอบตัดและลวดแบบเส้นตรง ง่ายต่อการใช้งาน

ตาข่ายมีขอบ
ตาข่ายมีขอบ

มีบริการแบบตัดตามขนาดที่ต้องการ แพคเรียบร้อย ง่ายต่อการคุมและใช้งาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมหรือราคาพิเศษ contact us