ฟันปลา

ฟันปลา
ฟันปลา

ฟันปลา ตราเสือ ตราจรเข้

มีหลากหลายขนาดไว้ใช้งานให้เหมาะสมกับงาน และความคงทนและคุ้มค่าของงาน

ขนาด No.27-L ที่มีความหนาของฟันที่ 1.2มม. เหมาะสมกับสายพานที่มีความหนาไม่เกิน 6.0-7.0มม.

ขนาด No.35-N ที่มีความหนาของฟันที่ 1.4มม. เหมาะสมกับสายพานที่มีความหนาไม่เกิน 7.0-8.0มม.

ขนาด No.45-U ที่มีความหนาของฟันที่ 1.5มม. เหมาะสมกับสายพานที่มีความหนาไม่เกิน 8.0-9.5มม.

นอกจากขนาดที่ใช้กล่าวมาในด้านบนแล้ว เจริญกิจพานิชยังมีขนาดพิเศษที่เล็กกว่า และใหญ่กว่าจำหน่ายด้วย โทรสอบถามเพิ่มเติมหรือ Line หาเราได้

สอบถาม contact us