สายพานด้าย

สายพานทอด้วยด้ายเป็นสินค้าเกรดอาหาร สามารถใช้ในอุตสาหกรรมข้าวอย่างปลอดภัย มีขนาดความหนาพิเศษตั้งแต่ 5.0มิล จนถึง 8.0มิล และขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 3นิ้ว จนถึง 13นิ้ว

Solid woven cotton belting is a food grade and is most suitable for rice milling industry. We provide a very secure and efficient belt of width 3″ to 13″ and thickness of 5.0mm to 8.0mm

และมีแบบทอหนาพิเศษด้วยด้าย 4ชั้นสำหรับการใช้งานกับแรงดึงสูงๆ และทนทานเป็นพิเศษ

We also provide special grade of the cotton belt to withstand heavy duty and durability with very high tensile strength and very high breakage strength.

สายพานโรงสีทอด้วยด้าย
สายพานโรงสีทอด้วยด้าย

สนใจสอบถาม contact us